Werkwijze

Eerste contact en onderzoek
U of mensen in de omgeving van uw kind, bv. de leerkracht, het consultatiebureau of de huisarts hebben hun twijfels omtrent de motorische ontwikkeling van uw kind. Ter beoordeling hiervan kunt u dan een kinderfysiotherapeut consulteren.
Tijdens de eerste contacten brengt de kinderfysiotherapeut, door middel van vragen stellen, observatie en onderzoek de problematiek in kaart. Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt en aangegeven of de kinderfysiotherapeut op welke manier kan helpen. Dit wordt uiteraard met de ouders/ verzorgers besproken. Het kan best zijn dat kinderfysiotherapie niet de beste oplossing voor het kind is. Wij bespreken dan met de ouders/verzorgers en eventueel de huisarts door wie u kind dan wel geholpen kan worden.
‚Äč
Behandeling
Nadat er een indicatie voor kinderfysiotherapie is vastgesteld wordt er een behandelplan gemaakt zodat ouders/ opvoeders het kind in zijn dagelijks leven zo goed als mogelijk kunnen begeleiden. Over het verloop van de behandeling, die op een speelse en kindgerichte manier gegeven wordt, vindt regelmatig overleg plaats met de ouder/verwijzers en mogelijk andere behandelaars.

Het doel van de behandeling is, dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving door middel van het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op deze manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Indien noodzakelijk bestaat de mogelijkheid om kinderen aan huis te behandelen.
Hoe lang een behandeling duurt en een in kind in behandeling blijft is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de hulpvraag. Soms is alleen al advies voldoende.

Onze praktrijkruimte
Vanuit onze moderne en kindvriendelijke praktijk worden alle behandelingen uitgevoerd.

Onze diensten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt dit bijna ongemerkt vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Sensorische integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt.

Bekkenbodemtherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Net als bij volwassenen kunnen ook bij kinderen stoornissen van de bekkenbodem optreden.

Gespecialiseerde zorg voor prematuren