Doelgroep

Kinderen van 0 tot 18 jaar, met als problematiek o.a.:

 • ontwikkelingsachterstand
 • orthopedische, neurologische of aangeboren aandoening
 • houdings- en/of bewegings problemen
 • zintuiglijke afweer, spanning/ontspanningproblemen.


Zuigelingen

Zuigelingen kunnen door verschillende oorzaken een verkeerde houding en motoriek aanleren waardoor ze (later) een vertraging kunnen oplopen in hun motorische ontwikkeling. Dit kan hen gaan beperken in hun spel en sociaal contact.

Peuters

Peuters kunnen vaardigheden passend bij hun leeftijd niet of niet goed genoeg beheersen. Zij kunnen ook moeite hebben met het verwerken van prikkels van buitenaf. Dit kan hen beperken in spel en contact met leeftijdsgenootjes. Peuters doen vooral wat zij zelf willen dus wordt er spelenderwijs geoefend.

Schoolkinderen

Schoolkinderen kunnen problemen hebben in de motoriek wat zich uit in onhandigheid, houterigheid, het hebben van verminderd evenwicht of het hebben van angst om te bewegen.
De problemen komen vaak naar voren bij het aanleren van vaardigheden als fietsen, zwemmen, knutselen en schrijven. Dit kan een beperking zijn in het contact met leeftijdsgenootjes en/of in het leren op school.

Jongeren

Afgezien van “ontwikkelingsgerelateerde” en ernstige aandoeningen kan de kinderfysiotherapeut jongeren behandelen met houdingsafwijkingen, blessures, schrijfproblemen en spanningsklachten.

​Voorbeelden van behandelindicaties zijn:

 • Kinderen met (psycho)motorische ontwikkelingsachterstand
 • Kinderen met een vertraagde of disharmonische motorische ontwikkeling
 • Zuigelingen die pre- of dysmatuur geboren zijn
 • Zuigelingen met een voorkeurshouding, asymmetrie, overstrekken, Erbse parese, huilbaby’s
 • Kinderen met een cerebrale parese
 • Kinderen met DCD, ADHD, NLD, PDD-NOS
 • Kinderen met verschillende congenitale aandoeningen als klompvoetjes, spinale spieratrofie, spina bifida, e.d.
 • Kinderen met verschillende syndromen als syndroom van Down, Prader Willi, e.d.
 • Kinderen met sensomotorische problemen. Kinderen die onhandig zijn of houterig bewegen, angstig zijn om te bewegen, moeite hebben met stilzitten of een slechte houding hebben
 • Kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek zoals schrijven
 • Kinderen met (hersen)letsel na een ongeluk
 • Kinderen met een te hoge of te lage spierspanning
 • Kinderen met orthopedische problemen
 • Kinderen met jeugdreuma
 • Kinderen met ademhalingsproblemen
 • Kinderen met incontinentie op een leeftijd waarbij die niet past; obstipatieklachten

Onze diensten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt dit bijna ongemerkt vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Sensorische integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt.

Bekkenbodemtherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Net als bij volwassenen kunnen ook bij kinderen stoornissen van de bekkenbodem optreden.

Gespecialiseerde zorg voor prematuren